چگونه حکومت کنم؟!  

درخواست حذف این مطلب
شندیم قبلنا میگفتن تفرقه بنداز و حکومت کن الان میگن بترسون و حکومت کن! بترسون از جنگ، بترسون از تحریم، بترسون از توهم تندرو بودن رقیب! # _تا_1400

ادامه مطلب  

96/4/22  

درخواست حذف این مطلب
تو شاه،من ملکه،قصرمان: تمام زمینو تاجمان :گل مریم،چه چیز بهتر از ین؟حکومت حاکمیت عشق استحکومت ،این وظیفه سنگینتو شاه باش و بگو با تو و دلم چه کنم؟!تو شاه باش و بیا در کنار من بنشینتو شاه باش و همیشه خبر بگیر از عشقبرای خستگیَم بال و پر بگیر از عشقتو شاه باش ولی پیش از آنکه حکم کنینگاه کن به دل من،نظر بگیر از عشق!نگاه کن به دلم،بیشتر حکومت کننگاه کن به دلم،بیشتر بگیر از عشق

ادامه مطلب  

دستاوردهای حکومت مهدی  

درخواست حذف این مطلب
گنجینه سخنوری 215 دستاوردهای حکومت مهدی افراد و جمعیتها پیش از آنکه به حکومت برسند و قدرت را به دست گیرند آرمانهایی را برای حکومت خود بیان میکنند و چه بسا برای رسیدن به آن اه ، برنامههای خود را نیز اعلام کنند؛ امّا معمولاً پس از رسیدن به قدرت و گذشت زمان، در اه خود ناکام مانده و گاهی از آنچه گفته بودند ع میکنند و یا به کلّی آن ایدهها و اه مطرح شده را فراموش میکنند.

ادامه مطلب  

حکومت مهدی عج  

درخواست حذف این مطلب
گنجینه سخنوری214 حکومت مهدی عج از مجموع احادیث مربوط به دوران حکومت مهدی استفاده میشود که عصر ارواحنا فداء از تمام این سه عامل باز دارنده، در عصر انقلابش بهره میگیرد، آنچنان که جمله معروفی که حکم ضربالمثل را دارد جامهی عمل به خود میپوشد، همان جمله که میگوید: «زمانی فرا میرسد که گرگ و میش در کنار هم آب میخورند».

ادامه مطلب  

هدیه ی  

درخواست حذف این مطلب
: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک

ادامه مطلب  

هدیه ی  

درخواست حذف این مطلب
: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک

ادامه مطلب  

سیر تطور  

درخواست حذف این مطلب
بنظر میرسید که گرایش و خواست مردم ایران قبل از سال 57 رنگ ولعاب مذهبی دارد و بهمین دلیل است که ت آنزمان از نفوذ بالائی برخوردار بود و با بسیاری از طرح ها و برنامه های شاه فقید مخالفت گسترده می د این گرایشات مذهبی بطور جد سد راه تغييرات و پیشرفت ایران بود .لذا امریکا با ایجاد زمینه های شورش در سال 56 تا سال 57 ت را به حکومت رساند اکنون بعد از 40 سال مشخص میشود که گرایشات مذهبی جامعه نتوانسته در قالب حاکمیت تجلی پیدا کند و بخصوص مردم با این نوع حکومت

ادامه مطلب  

دستاوردهای حکومت زمان عج  

درخواست حذف این مطلب
گنجینه سخنوری 220 دستاوردهای حکومت زمان عج وحدت عقیدتی که در پرتو حکومت مهدی به دست میآید زمینهی بسیار مناسبی برای تشکیل جامعه واحد جهانی است و جهان به دنبال همین اتّحاد و یگانگی در اعتقاد، به یک قانون و نظام توحیدی تن میدهد و آن را میپذیرد و سپس در سایه آن، روابط فردی و اجتماعی خود را براساس معیارهایی که از یک عقیده و مرام گرفته شده است، تنظیم میکند و طبق این بیان، وحدت عقیدتی و جمع شدن همه مردم در زیر یک پرچم و دین واحد، یک ضرورت و نیاز جدّی

ادامه مطلب  

عواقب مصیبت بار سکولار شدن حکومت ی برای مسلمین و دسته هایی از غیر مسلمانان (270)  

درخواست حذف این مطلب
عواقب مصیبت بار سکولار شدن حکومت ی برای مسلمین و دسته هایی از غیر مسلمانان (270) (برگرفته از کتاب ارزشمند « روابط متقابل و دین سکولاریسم») به قلم : ابوحمزه المهاجر هورامی بسم الله و الحمد لله اما بعد : قرار گرفتن جامعه در بستر سکولاریزاسیون و علاوه بر آن ابتلای حکومت به بیماری تدریجی عرفی شدن به نوع تفکر و عمل علمای دین و مسئولین ت و حکومت ی و میزان پایبندی آنها به قانون شریعت و تحقق ارزشها و آرمانهای ی بستگی دارد . از منظر نظری، و اصل ت و حکومت ی

ادامه مطلب  

مقام ولایت  

درخواست حذف این مطلب
این مقام را می شود در جامعه ایران به سه بخش، تعریف این مقام ، حکومت ی و ت و حکومت مورد ارزی و نقد وبررسی قرار داد.

ادامه مطلب  

هدیه ی  

درخواست حذف این مطلب
: انتخابات نماد حرکت ی در کشور ماست. انتخابات، هدیه ی به ملت ماست. بزرگوار ما حکومت ی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت ی در ذهن ها و خاطره ها به شکل خلافت های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می د حکومت ی یعنی مثل خلافت بنی امیه و بنی عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت ی به این شکل تصویر می شد؛ ک

ادامه مطلب  

پنجاه و سوم: نگاهی به حکومت مطلوب ارسطو  

درخواست حذف این مطلب
نگاهی به حکومت مطلوب ارسطو نوشتۀ امین درستی ارسطو در «سیاست» به بررسی انواع گوناگون حکومت ها پرداخته است. اگر چه به نظر می رسد که او قصد داشته همچون ش «افلاطون»، حکومت مطلوبِ خود را نیز در سیاست معرفی و تشریح کند، اما عملا این مهم را انجام نداده و در واقع آن را آغاز کرده و نیمه کاره رها کرده است. تئودور گمپرتس معتقد است «این حدس رایج، که ارسطو وقت کافی برای تکمیل اثر خود نداشته است باور ی نیست. به هر حال ارسطو پس از درس های خود دربارۀ «سیاست»،

ادامه مطلب  

کمی دیر کمی دور  

درخواست حذف این مطلب
حکومتها مثه چرک کف سرند یا شسته میشند میرند یا اذاله میشن و میرند اما جامعه ماندنی است ذات جامعه ماندن است و ذات حکومت رفتن و اذاله شدن بهمین دلیل هم انی که به حکومت میرسند با هم پالگی هاشون می خورند می ند می چاپند می کشند می درند له میکنند ولی بهر صورت میروند و اذاله میشوند یکی از نمودهای ش ت قطعی حکومت رواج ار ترهای نه ومردانه است که خواننده ایی میخواند و ار تر هم می نوازد اما عیبش اینست که سلیقه مردم را پائین میاورد و کج و معوج میکند اما همین

ادامه مطلب  

تابع  

درخواست حذف این مطلب
اصلا قصد ندارم برای حکومت الگو بدهم یک مسئله مهم وجود دارد که البته حکام با آگاهی و مردم بدون توجه به آن هستند حکومت سالم وموفق حکومتی است که تابعی از ملت ومردم باشد.یعنی آنچه را که برای مردم مهم است را بداند.نیاز واقعی جامعه را درک کند.حساسیتهای مردم را با احترام و دقت رصد کند و خود را معلم و و خط دهنده جامعه نداند. سعی کند پیرو خوبی برای جامعه باشد و تلاش کند که مردم اورا در کنار و همراه خود بپذیرند.حتی در قران هم این توصیه به (ص)شده است حکومت م

ادامه مطلب  

تابع  

درخواست حذف این مطلب
اصلا قصد ندارم برای حکومت الگو بدهم یک مسئله مهم وجود دارد که البته حکام با آگاهی و مردم بدون توجه به آن هستند حکومت سالم وموفق حکومتی است که تابعی از ملت ومردم باشد.یعنی آنچه را که برای مردم مهم است را بداند.نیاز واقعی جامعه را درک کند.حساسیتهای مردم را با احترام و دقت رصد کند و خود را معلم و و خط دهنده جامعه نداند. سعی کند پیرو خوبی برای جامعه باشد و تلاش کند که مردم اورا در کنار و همراه خود بپذیرند.حتی در قران هم این توصیه به (ص)شده است حکومت م

ادامه مطلب  

محقق، عطا و دوستم صف معترضان را طولانی ساختند  

درخواست حذف این مطلب
محقق، عطا و دوستم صف معترضان را طولانی ساختند عطا محمد نور از موضع معترضان رستاخیز تغيير حمایت کرده و بر اصلاحات در حکومت تاکید نمود، جنرال دوستم با حمایت از اعتراضات اخیر، حکومت را به توطیه علیه ازبیک ها متهم کرده و آقای محقق نیز شیوه حکومتداری در افغانستان را "استبدادی پادشاهی" خواند و اوضاع را به "چور ی" تشبیه کرد. محقق همچنان از ستم بر شیعه ها و احتمال رجوع به تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه حکومت خبر داد. حاجی محمد محقق و عطامحمد نور با مو

ادامه مطلب  

آز و حکومت ....  

درخواست حذف این مطلب
در شبکه های خاصی در مدتها از شخصی بنام آز بعنوان متخصص انواع بیماری خیلی برنامه پخش می د جوری که همه وقتی می گفتی آز یعنی او نابغه ی علوم و هر چه گفته و بگه درسته و .... حس که جا افتاد ناگهان تبلیغات دارو ها و شامپو ها و صابون و کِرِم و ....شروع شد با عنوان مورد تایید آز ..... در حکومت های مذهبی و دینی و .... گاهی یکنفر را هی می برند بالا بله ، طرف چشم برزخی داره طرف علم غیب داره طرف از آینده خبر داره طرف تو رو ببینه از باطن خبر می دهد طرف اولیاء ا.... هست طرف

ادامه مطلب  

سفر به نروژ از قدیمی ترین حکومت های پادشاهی اروپا  

درخواست حذف این مطلب
نروژ بالاترین استانداردهای زندگی را دارد. این کشور با کشورهای سوئد، فنلاند و روسیه همسایه است. پادشاهی نروژ همچنین بر جزایر اسوال برد و ژان ماین که در قطب قرار دارند حکومت می کند.

ادامه مطلب  

فردریک کبیر  

درخواست حذف این مطلب
فردریک کبیر که از سال ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۶ بر کشور آلمان حکومت می کرد از طرفداران سرسخت شه بود .او یک روز سوار بر اسب با همراهانش از یکی از خیابان های برلین می گذشت ، که ناگاه چشمش به اعلامیه تند و تیزی که گروهی از مخالفان علیه او بر دیوار چسبانده بودند افتاد!فردریک آن را خواند و گفت :بی انصافها چقدر اعلامیه را بالا چسبانده اند ما که سوار اسب هستیم آن را خو م ولی افراد پیاده برای خواندنش به زحمت می افتند، آن را ید و پایین تر بچسبانید تا راحت تر خوانده شو

ادامه مطلب  

ت یب مساجد در دوران حکومت حضرت حجت (عج)  

درخواست حذف این مطلب
ظهور حضرت مهدی(عج) ظهور حکومت عدل الهی، ظهور رحمت، رأفت، امنیت، آسایش، صمیمیت و ... است و حکومت الهی جز اجرای فرامین او و هدایت به صراط مستقیم چیزی دیگر نیست،آنچه که برای شیعیان حضرت مطرح است اینست که بعد از نشانه های مذکور قبل از دوره ظهور حضرت که اتفاقات ناگوار و ناخوشایندی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی افراد رخ میدهد آیا بعد از ظهور ودر دوره حکومت حضرت برنامه ایی برای جبران این اتفاقات و ظلم و ستم ها وجود دارد آیا برای شیعیان راستی

ادامه مطلب  

یی  

درخواست حذف این مطلب
چند سال پیش مقاله ای به نقل از رو مه وال استریت ژورنال میخواندم که در آن حکومت ایران به شدت مذمت شده بود. در مقاله این رو مه معروف اقتصادی،کشور ایالات متحده و نظام اقتصادی آن را به مثابه یک شیرده ای به تصور کشیده بود که حکومت ایران به جای دوشیدن شیر از آن فقط با شاخ های آن درگیر است. این رو مه اقتصادی به ایران توصیه کرده بود که شاخ را رها کند ،چون حداقل صدمه شاخ مجروحیت و خون ریزی است و به جای شاخ همانند کشورهای عربی و به بچسبد و آن را بدوشد. این ر

ادامه مطلب  

عامل مشکلات حکومت است نه معترضان  

درخواست حذف این مطلب
عامل مشکلات حکومت است نه معترضان اگر خیمه های تحصن هیچ تاثیری بر ترافیک شهر نداشته باشد، مگر صدها جوانی که با شکم گرسنه زیر آفتاب می نشینند دیوانه اند؟ اما وقتی با حکومتی طرفیم که هیچ ص را نمی شنود، چه باید کرد؟ وقتی با ریس جمهوری طرف هستیم که یک هفته تحصن پایتخت نمی تواند پای اورا به یکی از این خیمه ها بکشاند و یا حاضر به برآورده خواسته های برحق معترضان شود و بدون توجه به این همه بحران و ن یتی می رود شانگهای، پس چه باید کرد؟ همین حالا 600 درصد ج

ادامه مطلب  

ستاوردهای حکومت مهدی  

درخواست حذف این مطلب
گنجینه سخنوری 218 ستاوردهای حکومت مهدی 5. خیر و برکت فراوان از دستاوردهای بزرگ حکومت قائم آل محمد، خیر و برکت فراوان و بیسابقه است؛ در بهار و ت او همه جا سبز و م گشته و نشاط و حیات مییابد و آسمان میبارد و زمین میرویاند و برکات الهی سرشار و بیشمار میگردد. صادق فرمود: «... خداوند به سبب او ( مهدی) برکات آسمانها و زمین را جاری میکند [در ایّام ت او] آسمان میبارد و زمین دانه میدهد».[1]

ادامه مطلب  

محیط زیست و حکومت ها  

درخواست حذف این مطلب
محیط زیست و حکومت ها محیط زیست در مشروعیت و مقبولیت حکومت ها چه تاثیری دارد؟ درصورت جدی نگرفتن محیط زیست شهر ها و مناطق یک کشور،این مساله به وجود می اید که حکومت به فکر سلامتی مردم و حفظ محیط زیست نمی باشد بنابراین با مشکل مشروعیت و مقبولیت حکومت نزد مردم مواجه می شویم. یک حکومت و ت باید در راستای حفظ محیط زیست کشور و مملکت خود بکوشد.آبادانی و طبیعت سالم باید از دغدغه های ت و حکومت باشد.محیط زیست رابطه ی مستقیمی با سلامت جوامع دارد.برای مثال ت

ادامه مطلب  

دستاوردهای حکومت زمان عج  

درخواست حذف این مطلب
گنجینه سخنوری 221 دستاوردهای حکومت زمان عج 9. پیشرفت فوقالعاده علمی در دوران حکومت حضرت مهدی، اسرار علمی فراوان در علوم ی و انسانی آشکار میشود و دانش بشری به گونهای غیر قابل تصور توسعه مییابد. صادق میفرماید: «علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آنچه ان آوردهاند، تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون جز با آن دو حرف آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده و در میام مردم گسترش دهد و آن دو حرف را نیز به آنها ضمیمه

ادامه مطلب  

دعای حضرت یوسف هنگام رسیدن به حکومت  

درخواست حذف این مطلب
دعای حضرت یوسف(علیه السلام) در زمانی که به حکومت رسید این بود که خدایا مرا مسلمان و تسلیم امر خود بمیران و قرار داده تا در حکومت خود یک سره تسلیم امر تو باشم. فرآوری: زهرا اجلال مردم باید با بصیرت در جامعه ی به دنبال حکومت و کارگزارانی باشند که هدف آن ها اطاعت امر خداوند و رسیدن به تسلیم در برابر خداوند باشد و اگر مردم چنین ان و کارگزارانی را انتخاب کنند مسیر رسیدن به قرب حق تعالی آسان تر شده و تؤطئه های دشمن به نتیجه نخواهد رسید. به حکومت رسیدن

ادامه مطلب  

حکومت ی با  

درخواست حذف این مطلب
تاریخ انتشار : 1389/1/21 منبع: سایت کوئیستسوالاین که می گویند حکومت ی با که پایه گذاری کرده اند متفاوت است -و از آن سوء استفاده می کنند- از نظر درست است؟ پاسخبین حکومت ی با هیچ گونه تفاوت ماهوی و اساسی وجود ندارد، تنها مسأله ای که وجود دارد این است که حکومت ی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتی است که نظام های مختلف آن اعم از ، حقوقی و اقتصادی، مطابق و منبعث از منابع و آموزه های ی باشد. اما بیشتر نظر به "ساختار" حکومت ی دارد که در شرایط زما

ادامه مطلب  

حق براندازی حکومت (۱)  

درخواست حذف این مطلب
جان لاک در کتاب دوران ساز «رساله دوم درباره حکومت» پس از توضیح حقوق شهروندان، حکومتی را که نقض کننده این حقوق باشد شایسته اطاعت نمی داند و عدم طغیان در برابر آن را همچون عدم دفاع از خود در مقابل ان و راه ن می داند (فصل ۱۹ اثر فوق). او حفظ صلح جامعه با توجیه وم امنیت و جلوگیری از شورش به دلیل ایجاد ناامنی و ضررهای آن را به حفظ آرامش در زمان غارت شدن تشبیه می کند و از انی که چنین اعتقادی دارند می پرسد که آیا در زمان حمله ان و م ان به خود و خانواده شان

ادامه مطلب  

افغانستان دھماکہ ، افغان حکومت حقائق کو درک کرے  

درخواست حذف این مطلب
افغانستان دھماکہ ، افغان حکومت حقائق کو درک کرے۔۔۔ مکمل پڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں

ادامه مطلب  

ظریف در واکنش به اظهارات اخیر مقام های یی:  

درخواست حذف این مطلب
خودتان را فریب ندهید؛ تغيير حکومت ایران امکان پذیر نیست «محمدجواد ظریف» امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک رفته است، بامداد امروز در شورای روابط خارجی حاضر شد و به ایراد سخنرانی پرداخت. بنا بر این گزارش، ظریف در این سخنرانی تأکید کرد، ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اختیار راستی آزمایی از پایبندی به تعهداتش تحت را داده و آژانس هر بار این پایبندی را تأیید کرده است. وی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه اخیر مقا

ادامه مطلب