شبهای روشن  

درخواست حذف این مطلب
پایان ساعت اداری بود، آماده میشدم سوار چنبر شوم ، جلو حسینیه ارشاد، با همرک که چند وقتیست، هم مسیر شده ایم و داستانش را قبلا گفته ام قرار گذاشته ام. همکار گفت: دارید میرید کیس بعدی؟ گفتم ، دوست ندارم به دید کیس نگاه کنم و نگاه دوستی را بیشتر می پسندم، در نوع نگاه اول، زاویه دید از بالا به پایین اتفاق می افتد و ارتباط، خدشه بر میدارد. فاصله ای بین من و او شکل میگیرد و بهم کمتر مومن خواهیم بود. اما در نگاه دوستی، دو طرف رشد میکنند و هر دو طرف ، درس

ادامه مطلب  

مادونایی با پ و پوست  

درخواست حذف این مطلب
امروز بیشتر قصد معرفی های کوتاه کوتاه در سه اپیزود دارم ۱. معمولاً، شباهنگام که از غوغای کار و درگیر ذهنی و عملی شدن با آدمها و زندگی ها، در حال رک دن سمت منزل هستم، دو ساعتی زمان میبرد. در این مسیر معمولاً پاد تهای رادیویی اینترنتی گوش میکنم. بهترین آنها، رادیو پای است که تا به حال دوازده قسمت بیرون داده اند، متن ها و کلمه های فا و موزنی را در ت های خود گنجانده اند و انصافا فسفر زیادی برای آن ج کرده اند. قسمت یازدهم آن، اما چیز دیگری بود. اگر کت

ادامه مطلب