نرخ پیمان  

درخواست حذف این مطلب
26. نرخ پيمان: عبارتست از بهای واحد کار در فهرست بهای قرارداد با اعمال ضریب پيمان و ضرایب پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار. ***نکته: در قراردادهای شامل تعدیل نرخ پيمان با روش بالا و پس از اعمال تعدیل می باشد.

ادامه مطلب  

ضریب پیمان  

درخواست حذف این مطلب
25. ضریب پيمان: ضریب یک قرارداد عبارتست از عدد بدست آمده از تقسیم مبلغ اولیه پيمان به برآورد هزینه اجرای کار.

ادامه مطلب  

پیمان عشق  

درخواست حذف این مطلب
چه بی قرار ، چه دلتنگ در انتظارت نشسته امهر شب در حسرت دیدارت بغض ها ش ته امگمان مبری به من، لحظه ای ز عشق تو خسته اممنی که از ازل پيمان عشق ، با تو تا ابد بسته ام "مس"

ادامه مطلب  

وم بازنگری در مفاد شرایط عمومی پیمان (قسمت تعدیل)  

درخواست حذف این مطلب
مقوله تعدیل نرخ پيمان در قسمت شرایط عمومی پيمان سال 1378 به نحوی مورد تنظیم قرار گرفته است که در صورت غفلت پيمانکار نسبت به تبعات حقوقی ناشی از آن، می تواند خسارات قابل توجّهی را بعداً در اثنای اجرای موضوع پيمان متوجّه او نماید. به این مناسبت و از آن جا که در اصل پذیرش تعدیل در سیستم حقوقی ایران نارسایی ها و ابهامات درخوری موجود است، شخص پيمانکار در زمان انعقاد پيمان بایستی به موضوع تعدیل و جوانب حقوقی آن اهتمام داشته و حتماً با یک فرد مطلع حق

ادامه مطلب  

مبلغ پیمان  

درخواست حذف این مطلب
24. میلغ پيمان: مبلغ پيمان یا همان مبلغ اولیه قرارداد عبارتست از مبلغی که در موافقتنامه درج شده و در آن تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت جدید در نظر گرفته شده است. ***نکته: مبلغ نهایی قرارداد عبارتست از مبلغ درج شده در قرارداد با احتساب همه تغییرات احتمالی.

ادامه مطلب  

ساز و کار تعدیل پیمان های نفتی  

درخواست حذف این مطلب
اهم مقررات فرو تقنینی جهت تعدیل پيمان های نفتی حائز شرط تعدیل و یا فاقد تعدیل به شرح مندرج در لینک ذیل مورد معرفی قرار می گیرد: http://ow.ly/8rmm30bzio5

ادامه مطلب  

هم پیمان  

درخواست حذف این مطلب
خلاصه: متمایز ۳ هم پيمان ( وفادار ) مربوط هست به بئاتریس از حصار محافظ خارج شده و توسط یک سازمان مرموز دستگیر میشود تا بتوانند ژن تشکیل دهنده او را کشف کنند…

ادامه مطلب  

شرایط عمومی پیمان سال 1352 و 1378  

درخواست حذف این مطلب
برای ملاحظه شرایط عمومی پيمان 1352 به لینک ذیل مراجعه نمایید: http://s8.picofile.com/file/8295613200/%d8%b4_%d8%b9_%d9%be_1352.pdf.html برای ملاحظه شرایط عمومی پيمان 1378 به لینک ذیل مراجعه کنید: http://s8.picofile.com/file/8295613750/%d8%b4_%d8%b9_%d9%be_1378.pdf.html

ادامه مطلب  

فراق یار  

درخواست حذف این مطلب
عمر بگذشت به حسرت ز فراق دلدار بسته دست کویرم نه به باغ و گ ار خسته ام از همه عالم که دگر یاری نیست شب نخسبیده و پیوسته دو چشمان بیدار دگر از مهر و محبت نبود هیچ خبر گانیم و ندانیم ز عشق و دیدار سالها می گذرد من به تو دلباخته ام نتوانم که روم از سر کویت ای یار عاقبت بر سر پيمان ز خودم می گذرم که چو پيمان شکنم خویش ش تم زنهار در دل خسته ما جز غم دلدار نبود بر رها می گذرد عمر به سختی بسیار

ادامه مطلب  

رقیب  

درخواست حذف این مطلب
بانو دلکش ، نابغه ی موسیقی ایران رقیب ای رقیب ! ای دشمن من ! دشمن جان و تن من ! برده ای زیبای ما را خود گرفتی جای ما را لعل لب او نوش تو گرمای عقل و هوش تو راز وفاداری چو من می خواند او در گوش تو جان تو جان او جانم قــــــربان او می خواهم از خدایش که سر نهم به پایش فنا شوم برایش او قرار جان من بود یار هم پيمان من بود از برم او را ربودی در کنار او غنودی من رفتم و تو آمدی آتش به جان من زدی تا بر سر پيمان بود هرگز مکن با او بدی ز عشق او تو مستی دل مرا ش تی بر

ادامه مطلب  

پیمان ش ته  

درخواست حذف این مطلب
امشب ای ماه ز بالین وفا بگسستی دیده پرخون شده پيمان مرا بش تی گرچه من رسم وفای تو نیاموخته ام لیک عشق تو پریشان کندم ازمستی ازمن عاشق بیچاره بریدی به غضب به کجا رفتی وبرمهر چه پیوستی منکرعشق شدی تا که هواخواه تو شد رفته ای ازبرم ای مه و دلم راخستی روی از من بگرفتی و به مرگم دادی درب لبخند وشعف، مهرومحبت بستی خیره بردشت خیالم که سر شده ای چشمه مهرچو خشکید دمان بنشستی میکنی ناز به این تیرگی شب تا چند امشب ای مه زمی ناب تو هم سرمستی آنکه ازعشق نمی

ادامه مطلب  

وج از پیمان اقلیمی پاریس محور گفتگوهای چین و اروپا  

درخواست حذف این مطلب
جهان > اروپا - همشهری آنلاین:مقامات ت چین و ان اروپایی در مقر اتحادیه اروپا در برو ل دیدار و گفتگو د. محور اصلی گفتگوها میان اتحادیه اروپاو چین روز وج از پيمان پاریس و تقویت روابط تجاری بود. طرفین مذاکره درباره بحرانهای نیز گفتگو د. لی کجیانگ (li keqiang) نخست چین درباره بحران کره شمالی گفت: «موضع چین دراینباره همواره ی ان بوده است. ما پایبند به خلع سلاح اتمی کره شمالی هستیم. ما مخالف آزمایشهای هسته ای بوده ایم و می خواهیم تا صلح و ثبات در کره برقرار

ادامه مطلب  

مذهبی ، حقوق : به عهد و پیمان وفا کنید زیرا عهد و پیمان مورد بازپرسی است  

درخواست حذف این مطلب
به عهد و پيمان وفا کنید زیرا عهد و پيمان مورد بازپرسی است . وفای به عهد یک دستور قرآنی است که در علم حقوق و تجارت گاه به جای آن واژه های وفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد به کار برده می شود. در لغت به معنای به جای آوردن تعهد و انجام دادن عهد و پيمان و در واقع به معنای اجرای قرارداد است. در تجارت این اصطلاح شامل پرداخت پول، انجام کار یا خودداری از انجام کار و انتقال یا تسلیم حق یا مال است. زمان (عج) می فرماید :وَ لَوْ اَنَّ أشیاعَنا وَ فَقَّهُمُ اللّه ُ

ادامه مطلب  

گفت و گو در قرآن کریم  

درخواست حذف این مطلب
گفتار سوم: اصول و قواعد حاکم بر گفت و گو از نظر قرآن ماهیت گفت و گو چگونه باید باشد و طرفین، در گفت و گو با یکدیگر باید از چه اصول و قواعدى پیروى کنند؟ به چند مورد از اصول یا ویژگیهاى حاکم بر گفت و گو از نظر قرآن کریم توجه مى‏کنیم: الف) برخوردارى از منطق و استدلال: آیات زیادى از قرآن کریم، انسانها را به تامل، تعقل (39) و تفکر (40) دعوت مى‏کند . حکمت، (41) و جدال احسن (43) از اصول مسلم قرآن کریم است . صاحب د و شه ى است که به سخنان مخاطب گوش فرا مى‏دهد و بهتر

ادامه مطلب  

گفت و گو در قرآن کریم  

درخواست حذف این مطلب
گفتار سوم: اصول و قواعد حاکم بر گفت و گو از نظر قرآن ماهیت گفت و گو چگونه باید باشد و طرفین، در گفت و گو با یکدیگر باید از چه اصول و قواعدى پیروى کنند؟ به چند مورد از اصول یا ویژگیهاى حاکم بر گفت و گو از نظر قرآن کریم توجه مى‏کنیم: الف) برخوردارى از منطق و استدلال: آیات زیادى از قرآن کریم، انسانها را به تامل، تعقل (39) و تفکر (40) دعوت مى‏کند . حکمت، (41) و جدال احسن (43) از اصول مسلم قرآن کریم است . صاحب د و شه ى است که به سخنان مخاطب گوش فرا مى‏دهد و بهتر

ادامه مطلب  

عهد تو  

درخواست حذف این مطلب
تا عهد تو دربستم، عهد همه بش تم! بعد از تو روا باشد نقضِ همه پيمان ها... سعدی

ادامه مطلب  

بیگانه:پیمان  

درخواست حذف این مطلب
ارائه شده توسط وب سایت لینک تبلیغ اسم فارسی انیمیشن:بیگانه:پيمان اسم انگلیسی :alien: covenant ژانر:ترسناک،علمی تخیلی،هیجان انگیز سال ساخت:2017 اکران:2017 زبان:زبان اصل محصول کشورهای ،انگلستان،استرالیا،نیوزلند،کانادا بانقش آفرینی:michael f bender, katherine waterston, billy crudup اثری از:ridley scott توجه:این به صورت کیفیت عرضه شده که کیفیت صداوتصویر درآن پایین می باشد.کیفیت بهتر حدود 1 ماه دیگر منتشر خواهد شد. وب سایت لینک تبلیغ پیشرو در انتشار جدیدترین آثار سینمای جهان خلا

ادامه مطلب  

حرفهای عاشقانه  

درخواست حذف این مطلب
امشب گریه میکنم .گریه میکنم برا تو برای خودم برای تموم اونایی که خواستن گریه کنن نتونستن. برا ی تمام اون چیزی که خواستی ونبودم خواستم وبودی. امشب گریه میکنم به وسعت دریا به وسعت بیشه به وسعت دل عاشق.برای تو...برای تو....و به پاس احترام تمام تحقیرهایی که از دیگران شنیدم وهنوز ش ت نخوردم نمی نویسم ..... چون می دانم هیچ گاه نوشته هایم را نمی خوانی حرف نمی زنم .... چون می دانم هیچ گاه حرف هایم را نمی فهمی نگاهت نمی کنم ...... چون تو اصلاً نگاهم را نمی بینی صد

ادامه مطلب  

ج بهاره و پیمان  

درخواست حذف این مطلب
انسان نقص داره عشق او هم نقص داره شنیدم بهاره رهنما و پيمان قاسم خانی جدا شدن از 17 سالگی شیفته هم بودن خیلی عوامل میتونه این ج رو موجب بشه تو این مدت طولانی افراد متفاوتی که وارد دنیای هریک شدن یا اینکه میزان رشد شخصیتیشون و فازش متفاوت بوده گاهی نباید خیلی خودخواه باشیم و همش پی علاقه بریم زن و شوهر باید تموم حواسشون باشه از هم دور نشن...دنیاشون جدا نکنن چه سخته ج مس ه س عمگین کننده س واس فرزندان هعی روزگار بایستی ادم دایره ارتباطش محدود باشه

ادامه مطلب  

لات های بالاشهری و لات های پایین شهری؟!  

درخواست حذف این مطلب
"عاشقانه" سریال خوش ساختی است.با این حال در این سریال صحنه ای وجود دارد که کمی تا قسمتی باور ناپذیر می نماید: "هدیه" تیزی را بر شاهرگ گلوی "پيمان" گذاشته و به او "پيمان می زنما!" را گوشزد می کند. "پيمان" بی آنکه خم به ابرو بیاورد "بزن" گفته و وقتی متوجه می شود "هدیه" مال این حرف ها نیست او را با بیان "دستتو نبری" راهی اتومبیل می کند. شاید اگر "هدیه" یک دختر بالاشهری بود که با زدن چیزهای زیادی را از دست می داد و "پيمان" یک پسر پایین شهری به حساب می آمد که با

ادامه مطلب  

کتاب اصول حرفه ای و مسائل حقوقی و فنی امور پیمان از قرارداد تا صورت وضعیت  

درخواست حذف این مطلب
در دنیای کنونی اغلب فعالیت های مهم اقتصادی از جمله ید و فروش، ساخت بنا، واگذاری، تأمین کالا و ارائه خدمات (مثل خدمات طراحی و ی) در قالب عبد یا قرارداد صورت می گیرد. لذا از طرفی، دانش و آگاهی متقاعدین از مفاد حقوقی و شرایط ضمن عقد، پیش زمینه انشاء قرارداد بوده و از طرف دیگر وجود بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد با اصطلاحات گوناگون و گستردگی منابع و مراجع جهت ی ان سازی این اصطلاحات و تعاریف، ضرورت آشنایی مدیران پروژه، شرکت های پيمانکاری و ین م

ادامه مطلب  

عید سعید فطر - 1396  

درخواست حذف این مطلب
وبلاگ مدیریت پيمان، پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را به همه مسلمانان و بخصوص روزه داران عزیز تبریک عرض می نماید. ماس دعا

ادامه مطلب  

که من به پای تو در مُردن آرزومندم  

درخواست حذف این مطلب
تطاولی که تو کردی به دوستی با منمن آن به دشمن خون خوار خویش نپسندم اگر چه مهر بریدی و عهد بش تیهنوز بر سر پيمان و عهد و سوگندم به خاک پای تو سوگند و جان زنده دلانکه من به پای تو در مُردن آرزومندم سعدی

ادامه مطلب  

سرزمینهای جدا شده از ایران در طول 100 سال  

درخواست حذف این مطلب
ا توجه به تهدید های مرزی موجود علیه تمامیت ارضی ایران بد نیست به این نکته اشاره کنیم که سرزمین های کنونی ایران , تنها 30 درصد از ناحیه ای وسیع است که در تاریخ با نام "ایران زمین " "ایران بزرگ " یا "ایرانشهر"و در جغرافیا با نام فلات ایران شناخته می شود ... ترفندها و دسیسه های بیگانگان و سستی پادشاهان بی کفایت گذشته بخش های زیادی از این سرزمین کهن را در طول فاصله کوتاه 196 ساله از ایران بزرگ جدا نمود که مروری بر چگونگی هر یک از این ج ها به رغم تلخی بسیار

ادامه مطلب  

باحرکت راه نمایان میشود...  

درخواست حذف این مطلب
امواج چون گردباد بر زمین فرود می آیند و آنچه برداشتنی باشد با خود به امانت می برند و این جز فرمان حاصل نمی گردد. پس با شما که پيمان می بندید در شه٬ آن باشید که از زمین برخواسته و به آن مکانی که فرمان است رهسپار شوید.

ادامه مطلب  

رمضان  

درخواست حذف این مطلب
رمضان شهر عشق و عرفان است/رمضان بحر فیض و احسان است، رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن/گــــاه تــــجدید عهد و پيمان است، رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور/در گذرگاه هــر مــــسلمــان است.

ادامه مطلب  

وطنـــم.. ؟!  

درخواست حذف این مطلب
درین بهاران که گل شکفت ه لاله ه به زیر باراندرین خموشی که نای خست ه می ش ته ز جور طوفانز شب چه خواهی طرب چه جوییبه دل چه گویی ز هجر یاران؟بیا سحر شو ز شب به در شوسپیده باش و سیه بگرداندوباره لبخند، دوباره پیوند دوباره پيمان دوباره ایراندوباره ایران دوباره ایران دوباره ایران...دوباره برکَش ندای طوفاندوباره سرکَش به ساغر جاندوباره بر خیز ز تیغ مشکنز جان گذر کن برای جاناندوباره من با تو می شوم مادوباره من تو، دوباره ایشاندوباره لبخنده های امید

ادامه مطلب  

داستان شاپور پادشاه و دختر اساطرون  

درخواست حذف این مطلب
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرحیم یکی از سلاطین به نام «اساطرون» در شهری کنار فرات سلطنت می کرد. شاپور در فکر تسخیر شهر اساطرون افتاد، ی مجهز حرکت داد و گرداگرد شهر را گرفت، ولی بواسطه استحکام حصار، شاپور از فتح آن مایوس گردید و پیوسته در قسمت خارجی شهر راه می رفت تا شاید چاره ای برای اینکار پیدا کند. روزی دختر اساطرون بالای حصار شهر آمده لشکر دشمن را تماشا می کرد ناگاه چشمش بقامت مردانه شاپور افتاد، با همین یک نگاه فریفته او شد، نهانی نامه ای

ادامه مطلب  

لاله های سرخ  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت فرا رسیدن آزاد سازی مشهر با مدیر مدرسه و دانش آموزان بر سر مزار شهیدان رفتیم و با ایشان عهد و پيمان بستیم که پیرو راه شان باشیم

ادامه مطلب  

نگاهی به تاثیرات اقتصادی تحریم جدید s.722  

درخواست حذف این مطلب
تحریم جدید برای قفل اقتصاد ایران!/ تحریم جدید حداقل 5 هزار شرکت پيمان کار و 165 هزار نفر مرتبط با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اولاً قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از آن جایی که یک نهاد وابسته به است، در تحریم جدید ، به عنوان نهادی که تحریم های گروه های تروریستی بر آنها اعمال خواهد شد، موجب تحریم جدید بر حداقل 5 هزار شرکت پيمان کار ی، 3 هزار کارمند رسمی آن و 165 هزار نفر کارمند غیر رسمی مرتبط با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاءخواهد شد. این تحریم

ادامه مطلب