rooster  

درخواست حذف این مطلب
مادر عروسمون از وسشون می ترسید. می گفت 5 سال نرفتم توو حیات. قضیه وقتی جالب تر شد که فهمید می تونه 100 سال عمر کنه!

ادامه مطلب  

سخنان منوچهر  

درخواست حذف این مطلب
از تدبیرهای منوچهر آن چه آورده اند یکی آن که چون از پادشاهی وی سی سال گذشت و توران به پیرامون کشورش دست یازیدند مردم را فراخواند و سرزنش کرد و آن گاه بر ایشان سخن گفت و این نخستین سخنی است که با مردم که به ما رسیده است منوچهر گفت اولین خطبه ابراهیم خلیل الرّحمن علیه السلام ای مردم شما همه مردم را نزاده اید مردم مردمند تا هنگامی که از خویشتن پاس دارند و دشمن را از خویش برانند توران به پیرامون شما دست انداخته اند و این نیست مگر از آن که شما دشمن ر

ادامه مطلب